10 November 2016

.38
Napansin ko lang, uso pala ang ang numero 38 sa taong ito,
Karaniwan nang mababasa sa mga police report at pahayagan,
Karaniwang ebidensya sa mga pagpaslang dahil “nanlaban”.

May ilan pang mga naging bagong normal sa kasalukuyan:
Karaniwan na araw-araw ang higit isang dosenang pinapatay
Sa giyerang tinuturing na kaaway ang katotohanan at karapatan.

Pero anupaman ang maging uso, meron pa ring mga bagay
Na di nalalaos ng panahon, katulad ng talinghaga ng pag-asa na
Ang pinakadilim na bahagi ng gabi ay bago magbukang-liwayway.
Pagmumuni’t panalangin sa ika-38 na kaarawan
9 Nobyembre 2016


No comments:

Post a Comment