31 December 2007

Homily - New Year 2007

just a Homily outline -


“It was the best of times, it was the worst of times,
it was the age of foolishness, it was the age of wisdom,
it was the epoch of incredulity, it was the epoch of belief,
it was the season of darkness, it was the season of Light,
it was the winter of despair, it was the spring of hope,
we had nothing before us, we had everything before us,
we were all going direct to Heaven, we were all going direct the other way…”

Not a quote from the Bible, but from Charles Dickens' A Tale of Two Cities (re-arranged my way). A description that could fit our situation tonight – on the eve of the New Year 2007.

Binagyo kita. Kadakaul nagkararaot. More than 600 declared dead. More than 600 still missing. More than 1 Billion pesos estimated damage to property and infrastructure. Hanggang ngonyan, majority of the province do not yet have electricity.

Kadakul pa man giraray an nasa mga evacuation centers ta dai nang uurulian. Kaipuhan na sindang irelocate. Dakul sainda mangangaipo nin food subsidy at least until January o February for they have lost their means of livelihood.

Pag may kalamidad, may oportunidad. Pag may trahedya, may nag-aaprobitsa. Report hale sa 2 banwaan – bagas na para sa mga biktima kan Milenyo, sinaray, nadumog kan Reming, linubong na sana. Mga pulitiko gigamit pa an pondo kan gobyerno o tao kan ibang tawo para sabihon na hale daa sainda. O na may utang na boot an mga biktima sainda.

May nagdara nin relief goods sa sarong komunidad. Naaraman kan mga nasa haraning evacuation centers. Nagruruso ta dapat sainda daa ito. Maski natawan na sinda. Minsan aram tan a maski pira an pigtatao pirmi man giraray iyan na kulang sa tunay na pangangaipo. Pero bako na sainda ito, sa iba naman na dai pa natawan. May mga naggugurulangan sa rasyon, may mga dai minapahunod – dapat kami man, maski aram na dakul pa na mas nangangaipo.

Nagkaigwa nin looting sa tahaw kan bagyo asin kan tsunami scare.

This is the worst of times. Yet this can also be the best of times.

Sa tahaw kan satuyang paghalat/pagmangno sa pagsalida kan taon/bagong taon

Sa tahaw kan mga pag-agyat sa buhay na pighahalat ta sa bagong taon,

Yaon nakatindog an persona kan tawong pigcecelebrar ta ngonyan:

Si Maria, Ina ni Jesus, Ina nin Dios.

Ano an pwede tang makua ki Maria na pwede tang magamit sa mga panahon na ini?

Kadakul pero mapropose sana ako ki duwa:

1. Magnanimity of Spirit

2. Discerning Spirit

Magnanimity of Spirit. Mary was willing to sacrifice everything for the sake of her Son. She was willing to go beyond her needs and give her all for her Son. Kadakulaan kan Espiritu. It was a dangerous world for an unwed pregnant girl.

Ama – in Albay, mag-ina in a safe place, rescued 4 neighbor families

Ina – in Daraga, brgy captain, helped constituents then family & back…

Kuya – SAC staff, December 4 till today, rest days so far 24pm-25

Volunteer – para sa bayan!

Med student in Manila, organized donation drive in her school & others

Office workers dai nang Christmas party

Pinoy aki sa States, Christmas contest – all prizes donated to the people in Albay

Su mga taga-ibang lugar na electric cooperative

Su mga soldados na nagpatag, nagpakaray kan tinampo sa Padang-Lidong

Discerning Spirit. Mary took everything in her heart, rinimpos nya sa saiyang puso – an pagbisita kan anghel, an pangaki, an pagbisita kan mga pastor, kan mga mago, pati an tinaram ni Hesus sa templo kan nakua na ninda siya matapos an 3 aldaw na paghanap. Mary took these things in her heart and learned what they mean with the wisdom of her faith.

Personal – suminadit su problema ko. Boot sabihon kan pagiging padi.

Lola na pirmi sa simbahan sa Catedral – tangani ngaya na magbalik kita sa tunay na boot sabihon kan Pasko – si Kristo, ta distracted na daa kita maray.

4 families – in Buang, Tabaco, previously at each other, now staying at their parents house, learned to be united and help each other.

Magnanimity of spirit & a discerning spirit to listen to what God is saying to us in the events around us. Ini an madara satuya sa padagos na pagbangon sa satong mga kadipisialan. Ini an dara-dara ni Maria tangani na maapreciar asin magi man nanggad syang Ina ni Kristo.

And at the center of it all is Christ, na namundag para sabayan kita sa pinakababa kan buhay na pwede tang mamatean. Kun wara kitang magnimity of spirit & discerning spirit dai ta mamatean an kaligtasan na dara ni Kristo.

Dipisil an buhay pero sabi ngani sa kanta kan APO:

Mabuti pa nag an Pasko noong isang taon…

No comments:

Post a Comment